Bart Goethals


bart-goethals

Bart Goethals, zaakvoerder van Clicking, coacht,
inspireert en begeleidt bedrijven en ondernemers.

Vanuit zijn passie voor positiviteit en groei weet hij
als geen ander  potentieel te ontluiken, en dit op alle
niveaus van de onderneming.

Hands-on en met respect voor de eigenheid, zowel
van mens als van organisatie.

Eenvoudig, puur, inspirerend en rust brengend.
Belangrijke troeven in deze boeiende tijden.


Bart Goethals make it happenMAKE IT HAPPEN
advies is voor ons geen kwestie van rapporten schrijven en dan weglopen.

Wij begeleiden, inspireren en ondersteunen onze klanten en zorgen in nauwe samenwerking voor de analyse en implementatie van projecten, alsook voor de consolidatie. CLICKING zet zelf mee de stap naar het DOEN, het uitvoeren, het realiseren van de doelstellingen en sluiten elk project af met een degelijke consolidatie om terugval te vermijden.

• BGo 02 perf mgmt 02PERFORMANCE MANAGEMENT
meten is weten, maar het gaat er vooral om wat we met de informatie gaan DOEN.

CLICKING begeleidt je organisatie in het opzetten en/of verder verfijnen van een doelgericht, volledig en toch eenvoudig dashboard van kritische performantie parameters : het bepalen van de KPI’s, het opzetten van het systeem, het uitwerken van de meetsystemen, het verzamelen van de data, deze vertalen naar relevante informatie, naar kennis, naar aktie en doorbreken naar resultaten.

• BGo 03 bedrijfsleidingBEDRIJFSLEIDING
aan de top van een bedrijf zijn er weinig evidenties maar vooral veel vraagtekens.

Voor eigenaars, bedrijfsleiders en directieleden wil CLICKING vooral een pretentieloos klankbord zijn. Luisteren naar wat er op de mentale agenda staat, wat er op de lever ligt, de minder evidente besluitvormingsprocessen, vaak vertrouwelijke en persoonlijke thema’s die het functioneren van de bedrijfsleider tijdelijk kunnen overschaduwen.
We zoeken en vinden samen een weg om zoveel mogelijk vraagtekens weg te werken.

• rust brengenRUST BRENGEN
in tijden waar we allemaal met veel te veel tegelijk bezig zijn, is rust essentieel.

Stilstaan is achteruitgaan. En toch is rust, het scheppen van een kader, een klimaat, een structuur belangrijk op elk niveau. Elkaar en onszelf continu voorbijlopen en allemaal roepen hoe druk we het hebben, zorgt er al te vaak voor dat we de essentie uit het oog verliezen. Op die manier worden hoofdzaken bijzaken, en jammer genoeg ook vice versa. De juiste focus, flexibel en wendbaar, maar vooral focus.

• growthGROEICOACHING
het allermooiste wat er bestaat is mensen groeien.

Hét handelsmerk van CLICKING is “mensen”. De mensen maken het verschil in élke onderneming.
En wij maken het verschil inzake positieve groei-coaching van medewerkers op alle niveaus : van bedrijfseigenaars en aandeelhouders over bestuurders, directieleden en managers, tot kaderleden, bedienden, teamleaders, meestergasten en arbeiders. Allemaal spelen ze een essentiële rol in elk succesvol bedrijf. Overal zoeken we naar persoonlijke groei en het verder ontluiken van het immer aanwezige potentieel.

• passiePASSIE & POSITIVITEIT
wat je ook doet, doe het met passie.

Clicking = passie. Met onze gedrevenheid en positiverend enthousiasme besmetten we graag je hele organisatie. De positieve drive naar responsabilisering doorheen de hele organisatie creeërt gaandeweg meer zelfvertrouwen en fierheid. Graag komen werken, leren positief managen, daadwerkelijke interesse en drive naar doelgericht samen slimmer scoren zijn hierbij de belangrijkste doelstellingen.

• zelfreflectieINSPIRERENDE SPREKER
het boek “De kei” is een deugddoende les in nederigheid : loslaten om beter te kunnen vasthouden.

Bart Goethals is niet alleen de auteur van “De kei” waarin hij een succesvol bedrijfsleider beschrijft die even afstand neemt van zijn bedrijf om zichzelf in vraag te stellen, maar geeft over dit thema ook een boeiende lezing die bulkt van de herkenbare groeipunten. En jij ? Stel jij jezelf in vraag ?
Eventjes uit de comfortzone ? Laat U positief confronteren door deze begenadigde spreker.

• respectRESPECT
het woord dat alles zegt voor iedereen : respect.

De basis van elk project, elke samenwerking, elke coaching start met respect. Van links naar rechts, van boven naar onder. Niet teveel oordelen en veroordelen, maar helpen en groeien. Morgen beter dan vandaag.

• stolidarityCOST & PROFIT IMPROVEMENT
groeien is verbeteren van de teller én de noemer.

Een gestructureerde analyse langs de cost & profit centers van de organisatie leert ons waar de prioriteiten liggen inzake kosten-optimalisatie aan de ene kant, en het verbeteren van inkomsten en marge langs de andere kant. CLICKING biedt talloze projectmogelijkheden op maat in functie van het specifieke verbeterdomein. Coaching en responsabilisering vormen doorgaans de basis.

BGo changeCHANGE MONITORING
af en toe moet het geweer al eens van schouder gewisseld worden…

Dit zijn vaak niet-evidente trajecten die een specifieke begeleiding van de hele organisatie vergen.
CLICKING kan hierbij  een faciliterende rol spelen en de diverse stappen op de verschillende niveaus van de organisatie positief en respectvol, maar tegelijk doelgericht in goede banen leiden. Deze begeleiding omvat alle stappen voor een succesvolle koerswijziging, inclusief communicatie doorheen de organisatie op alle cruciale momenten. Doorgaans heeft de interne organisatie niet de tijd om hier voldoende op te focussen.

• eurosWINST
Clicking = Passion for YOUR results and YOUR growth !

Winst maken is niet verkeerd. We zullen dan ook steeds resultaatgerichte projecten begeleiden die een significante bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten. Daarnaast zien we ook professionele groei van de medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie als een belangrijke troef naar continuïteit in de toekomst.

• strategySTRATEGY SUPPORT
we willen allemaal vooral met de juiste dingen bezig zijn…
Daarom helpt CLICKING op diverse niveaus (RvB, directiecomité, managementteam) mee om op een gestructureerde wijze de strategie uit te werken of te verfijnen, om vervolgens de vertaling naar plannen en projecten en doelstellingen te begeleiden doorheen de organisatie.

• hands-onOP MAAT & HANDS-ON
geen standaardprojecten of copy-paste : telkens opnieuw een uniek project met eigen signatuur.

Een bedrijf is geen serieproduct. Respect voor de eigenheid vereist het nodige maatwerk.
Think global and act local is hierbij het motto. Verder begeleiden wij de projecten in de praktijk : in de markt met de verkopers, bij de operators aan de productielijn.

Onze Clicking projecten

  • Total
  • Coca-cola
  • Belisol
  • ACD
  • Helbig
  • KXcreations
  • Plato
  • Vita
  • Voka